Academy Terra Sigillata

deneme

Terra Sigillata Akademi

Terra Sigillata Akademi, antik bir astar çeşidi olan Terra Sigillata ile ilgili kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bu astarın yeniden üretimi için ülkemizin yöresel hammaddelerini denemek, uygun olanlarını saptamak, günümüz teknolojik olanaklarıyla, astarın hazırlanması ve kullanımı ile replikalar hazırlamak gibi temel işlevinin yanı sıra, bu alanda tanıtım ve eğitim etkinliklerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Seramik Bölümü bu konuda 20 yılı aşkın bir birikim ve deneyime sahiptir.

–Ulusal düzeyde, çevremizdeki çömlekçi atölyelerinin, kullandığı astarların iyileştirilmesi, bezeme olanakları ile ürettikleri ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi.

–Uluslar arası workshoplar, sempozyumlar ve kolokyumlar düzenleyerek, Terra Sigillata astarı ile ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarında bilim ve sanat alanlarından uzmanları bir araya getirerek bilgi paylaşımında bulunmak.

–Amatör veya profesyonel düzeyde astar yapım ve kullanımını öğrenmek isteyen ve ilgilenenlere seminer veya yaz okulları ile eğitim olanakları sunmak ana hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçla 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait Seferihisar Sosyal Tesislerinde uluslar arası bir workshop ve kolokyumdan oluşan ve tüm dünyadan bu konuda çalışan sanatçı, arkeolog ve teknologları bir araya getiren bir bilim- sanat buluşması "Terra Sigillata Sempozyumu" düzenlenmiştir. Bu etkinliği çok sayıda ilgili seramik sanatçısı ve sanatsever de izlemiştir.