Hakkımızda / Temel Politikalar ve Öncelikler

 

1. Batı Anadolu başta olmak üzere tüm Türkiye’de Neolitik Çağdan günümüze çömlek üretim merkezlerinin belirlenmesi.

2. İlgili merkezlerin, hammadde, üretim türleri, formları vb özelliklerinin belirlenmesi.

3. İlgili merkezlerin, ekonomik yapılarının belirlenmesi

4. Tüm araştırmanın öncelikli olarak Harita vb görsel materyal kullanılarak yayınlanması.

5. Üniversitelerin Seramik, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mühendislik vb bölümleri Öğretim Elemanları ve Öğrencileri ile işbirliği yaparak araştırmanın bilimsel ve kültürel sonuçlarının yayınlanması.

6. Araştırmada ortaya çıkan ürünlerin yeniden üretilmesi ile kültürel miras ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması.