Hakkımızda / Merkezin Kuruluş Amacı

Dokuz Eylül Üniversitesi

Batı Anadolu Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi

2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nün bünyesinde, Batı Anadolu Bölgesi malzeme ve hammaddelerinin seramik çalışmalarına uygunluğunu araştırmak, arkeolojik, teknolojik ve sanatsal yönden incelemek amacıyla kurulan BASER, ayrıca çalışmalarla ilgili bilimsel, teknik ve sanatsal sunu, konferans, sergi ve sempozyum vb. gibi etkinliklerde de düzenleyecek bir yapıya sahiptir.  Ulusal ve uluslararası düzeylerde akademik ya da özel kurum-kuruluşlarla ve bu tür merkezlerle bağlantılar kurmak, işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak da merkezin kuruluş felsefesi içerisinde yer almaktadır. 

Bu faaliyetlerle birlikte merkez, başta konu ile ilgilenen öğretim elemanı ve öğrencileri araştırma-uygulama yapmak konusunda desteklemek ve yurt dışı eğitim programlarıyla karşılıklı değişimler gerçekleştirmesinin yanında aynı zamanda ilkel çömlekçilikten endüstriyel kuruluşlara kadar seramik alanında danışmanlık hizmeti vererek, seramik kültür ve sanatının daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla çalışmaktadır.